Bruno Mathsson

Bruno Mathsson föddes år 1907 i Värnamo. Han blev upplärd av sin far som var snickare, från ung ålder. Den största delen av lärandet han fick gällde k

Continue reading

Katja Geiger

Katja Geiger utbildade sig vid Tekniska skolan från och med år 1938 fram till 1940. Därefter gick hon vidare till Beckmans som ligger i Stockholm, år

Continue reading